International Poland

Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

EBI 72/2014

Opublikowano: 16:00 13/11/2014

Zarząd Spółki ECA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ECA_raport_okresowy_III_kwartal_2014_13.11.2014