International Poland

Raporty 2014

82/2014 Raport miesięczny za listopad 2014 wraz z danymi finansowymi

81/2014 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

80/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Tamex Obiekty Sportowe S.A.

79/2014 Korekta raportu nr 77/2014 z dnia 9 grudnia 2014

78/2014 Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

77/2014 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

76/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych AB S.A.

75/2014 Zmiana firmy w spółce zależnej

74/2014 Raport miesięczny za październik 2014 wraz z danymi finansowymi

73/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Kancelarii Medius S.A.

72/2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

71/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych RSY S.A.

70/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu sprawozdań finansowych CSY S.A.

69/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu sprawozdań finansowych TABLEO S.A.

68/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu sprawozdań finansowych COLOMEDICA S.A.

67/2014 Prawomocne umorzenie postępowania

66/2014 Raport miesięczny za wrzesień 2014 wraz z danymi finansowymi

65/2014 Uchwała Rady Nadzorczej

64/2014 Prawomocne umorzenie postępowania

63/2014 Raport miesięczny za sierpień wraz z danymi finansowymi

62/2014 Prawomocne umorzenie postępowań

61/2014 Zawarcie ugody sądowej

60/2014 Zawarcie ugody sądowej

59/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Zastal S.A.

58/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej

57/2014 Raport miesięczny za lipiec wraz z danymi finansowymi

56/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Spółki ADVADIS S.A. w upadłości układowej

55/2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

54/2014 Zawarcie ugód sądowych

53/2014 Zawarcie ugody

52/2014 Raport miesięczny za czerwiec wraz z danymi finansowymi

51/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu sprawozdań finansowych TELFORCEONE SA

50/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych BRIJU S.A.

49/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych IMPERA CAPITAL S.A

48/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych ALTA S.A.

47/2014 Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

46/2014 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

45/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ECA S.A. w dniu 24.06.2014 r.

44/2014 Raport miesięczny za maj wraz z danymi finansowymi

43/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Spółki ZPUE S.A.

42/2014 Zmiana firmy w spółce zależnej

41/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Emperia Holding S.A.

40/2014 Zmiana komplementariuszy w spółce zależnej

39/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych “Budopol-Wrocław” S.A. w upadłości układowej

38/2014 Zmiana porządku obrad

37/2014 Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

36/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych RSY S.A.

35/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r.

34/2014 Informacja

33/2014 Likwidacja oddziałów Emitenta w Łodzi i Bielsku – Białej

32/2014 Raport miesięczny za kwiecień wraz z danymi finansowymi

31/2014 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013

30/2014 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013

29/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych HYGIENIKA S.A.

28/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 r.

27/2014 Wybór spółki z grupy ECA do badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S.A.

26/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Spółki “IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

25/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

24/2014 Uchwała KDPW – warunkowa rejestracja akcji serii F1 i F2 Emitenta w depozycie papierów wartościowych

23/2014 Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta aportem do spółki zależnej ECA Outsourcing Sp. z o.o.

22/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Mercator Medical S.A.

21/2014 Raport miesięczny za marzec wraz z danymi finansowymi

20/2014 Wybór Członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji

19/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

18/2014 Złożenie wniosku o rejestrację akcji Emitenta w KDPW

17/2014 Ustalenie i rejestracja tekstu jednolitego Statutu Emitenta

16/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Finhouse S.A.

15/2014 Raport miesięczny za luty wraz z danymi finansowymi

14/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.

13/2014 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

12/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych SONEL S.A.

11/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego AC S.A.

10/2014 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

9/2014 Raport miesięczny za styczeń wraz z danymi finansowymi

8/2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 r.

7/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego 01CYBERATON S.A. -korekta

6/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego 01CYBERATON S.A

5/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

4/2014 Raport miesięczny za grudzien 2013 r. wraz z danymi finansowymi

3/2014 Cofnięcie powództwa o uchylenie uchwały NWZA

2/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A.

1/2014 Harmonogram publikacji raportów w 2014 r.