International Poland

Tag: koronawirus

Kupujący nieruchomości w Polsce płacą mniej niż połowę średniego podatku UE od zakupu nieruchomości

27.07.2020

Niski podatek pomógł ożywić polski rynek mieszkaniowy po 2008 roku Nacisk na podniesienie podatków od nieruchomości w celu zmniejszenia kosztów koronawirusa Hiszpania, Belgia i…

Tarcza antykryzysowa a prawo podatkowe – co przedsiębiorca powinien wiedzieć i jakie działania podjąć w dobie pandemii COVID-19

07.04.2020

W dniu 31 marca 2020 r. ogłoszono o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz…

Ustawa antykryzysowa jako ratunek w dobie koronawirusa

03.04.2020

 Tarcza antykryzysowa ma w czasie pandemii zapewnić nie tylko bezpieczeństwo finansowe oraz zdrowotne obywatelom i firmom, ale także ochronę miejsc pracy. Część rozwiązań pomoże…

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie z FGŚP i inne rozwiązania dla pracodawców

03.04.2020

Tarcza antykryzyoswa uchwalona W dniu 31 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy…

Tarcza Antykryzysowa – zmiany w Kodeksie spółek handlowych – co zostanie po pandemii SARS-CoV-2?

27.03.2020

Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz…

Koronawirus a prawo pracy – co pracodawca powinien wiedzieć i jakie działania podjąć w dobie pandemii COVID-19

25.03.2020

Po pierwsze – bezpieczeństwo i higiena pracy Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z art. 94 ust. 4 Kodeksu pracy („k.p.”) jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i…

Koronalert: sprawozdanie finansowe

23.03.2020

Koronalert:  Graniczną datą, do której powinno się korygować  sprawozdanie finansowe w związku z faktycznymi lub potencjalnymi skutkami pandemii koronawirusa, jest dzień zatwierdzenia tego sprawozdania…

Tarcza Antykryzysowa – czego mogą spodziewać się pracodawcy? (stan na 23 marca 2020 roku)

23.03.2020

W dniu 22 marca 2020 roku opublikowany został długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 a obowiązek sporządzenia sprawozdań finansowych za okres kończący się w dniu 31.12.2019 i okresy późniejsze

20.03.2020

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 jest już „ekonomicznym trzęsieniem ziemi” dla gospodarki nie tylko Polski, ale i praktycznie całego świata. Mimo, że uderzenie wirusa w nasz…