International Poland

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

EBI 11/2016

Opublikowano: 20:00 11/02/2016

Zarząd Spółki ECA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ECA_raport_okresowy_IV_kwartal_2015