International Poland

Aktualności

UHY ECA audytorem APLISENS S.A.

Spółka APLISENS S.A. dokonała wyboru firmy audytorskiej. UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., wchodząca w skład Grupy UHY ECA, przeprowadzi: przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego…