International Poland

UHY ECA partnerem merytorycznym X Konferencji Rada Nadzorcza

UHY ECA jest partnerem merytorycznym X Konferencji Rada Nadzorcza. Wydarzenie odbędzie się 22-23 kwietnia 2021 roku w formule on-line.

Konferencja ta będzie poświęcona praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych.

Podczas pierwszego dnia konferencji odbędzie się panel dyskusyjny „Biegły rewidencie – nie pytaj co spółka może zrobić dla Ciebie, lecz co ty możesz spółce dać, czyli jakie korzyści daje badanie sprawozdania finansowego radzie nadzorczej, zarządowi, wspólnikowi i akcjonariuszowi?”. W debacie weźmie udział Romana Seredyński – Partner Zarządzający UHY ECA, biegły rewident, dr nauk ekonomicznych.

Drugi dzień X Konferencji Rada Nadzorcza wzbogacą swoją wiedzą i doświadczeniem  Piotr Woźniak – Partner Zarządzający UHY ECA, biegły rewident, członek ACCA oraz Dominik Biel – Partner UHY ECA, biegły rewident.

Podczas wykładu „Szacunki wyzwaniem rzetelnego sprawozdania finansowego za 2020 rok” prowadzący przybliżą metody ustalania wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych. Omówią wpływ pandemii na poziom zmienności wartości szacunkowych, a także wskażą wymagane w tym zakresie ujawnienia. Dodatkowo prowadzący przybliżą rolę rady nadzorczej i biegłego rewidenta w procesie weryfikacji wartości szacunkowych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przede wszystkim zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego, nadzoru właścicielskiego i praktycznego funkcjonowania rad nadzorczych.

Rejestracja odbywa się na stronie: http://nadzorcza.pl/

Do zobaczenia!