International Poland

Webinarium „Przychody generalnego wykonawcy oraz dewelopera…”

Webinarium „Przychody generalnego wykonawcy oraz dewelopera w świetle krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości”

29 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 odbędzie się webinarium „Przychody generalnego wykonawcy oraz dewelopera w świetle krajowych i międzynarodowych standardów sprawozdawczości”, które poprowadzi nasz ekspert Michał Kołowsowski — Partner UHY ECA, biegły rewident oraz ekspert z zakresu obsługi spółek z branży nieruchomości oraz deweloperskiej.

Jakie regulacje obowiązują branże budowlaną i deweloperską? Jak poprawnie rozliczać przychody i w jaki sposób ujmować koszty ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym zgodnie z obowiązującymi standardami?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podczas bezpłatnego szkolenia on-line zostaną omówione poniższe zagadnienia.

 1. Kontrakty długoterminowe wg Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3:
  – Metody rozliczenia przychodów w ramach działalności generalnego wykonawcy.
  – Stopień zaawansowania prac – rozliczenie.
  – Ujawnienie informacji w sprawozdaniu finansowym.
 2. Działalność deweloperska:
  – Przychody ze sprzedaży mieszkań.
  – Moment rozpoznania przychodu.
 3. MSSF 15 Przychody z umów z klientami – rozpoznanie przychodów według 5-elementowego modelu.

Sesja Q&A z ekspertem

Nasze webinaria to przede wszystkim dawka merytorycznej wiedzy oparta na doświadczeniu naszych ekspertów.  Po zakończonym wykładzie odbędzie się sesja Q&A. Uczestnicy spotkania będą mogli zapytać o nurtujące ich kwestie i rozwiać swoje wątpliwości w omawianym temacie.

ZAPISZ SIE NA WEBINARIUM