International Poland

Michał Kołosowski

Partner
Biegły rewident (nr:  11117)

Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu korporacyjnego. Swoim bogatym doświadczeniem biznesowym i praktyczną wiedzą wspiera Jednostki Zainteresowania Publicznego – od wielu lat jest Członkiem Rad Nadzorczych Betacom S.A. i Unibep S.A.

Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Jest także współautorem publikacji z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości: