International Poland

Zmiana porządku obrad

EBI 42/2016

Opublikowano: 12:05 10/06/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 28.06.2016 r., uwzględniający punkty porządku obrad zgłoszone przez Akcjonariusza (RB 35/2016 i RB 40/2016) dotyczące wypłaty dywidendy oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych.

Całość materiałów Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Emitenta, w zakładce: Strefa Inwestora/WZA.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

1_Zmiany_w_porzadku_obrad_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_UHY_ECA_S.A.2_Projekty_uchwal_na_ZWZA__uwzgledniajace_zadanie_akcjonariusza