International Poland

Zmiana firmy w spółce zależnej

EBI 25/2016

Opublikowano: 16:42 21/04/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości o dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejonowy zmiany Spółki zależnej Emitenta, tj. ECA Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej również: „Spółka zależna”). Nowa firma (nazwa) brzmi UHY ECA Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W obrocie gospodarczym Spółka zależna może również posługiwać się skrótem: UHY ECA Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Udział ECA S.A. jako komandytariusza w majątku Spółki zależnej nie uległ zmianie.

Powyższa zmiana firmy Spółki zależnej jest związana ze zmianą firmy komplementariusza w Spółce zależnej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 15/2016.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.