International Poland

Zmiana firmy w spółce zależnej

EBI 6/2016

Opublikowano: 23:06 26/01/2016

Zarząd ECA S.A. informuje o zmianie firmy w spółce zależnej ECA Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowa firma (nazwa) brzmi UHY ECA Outsourcing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udział ECA S.A. jako wspólnika w kapitale zakładowym ww. spółki nie zmienił się i wynosi 100%.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.