International Poland

Zmiana firmy w spółce zależnej

EBI 16/2016

Opublikowano: 11:18 26/02/2016

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości o dokonanej w dniu 25.02.2016 r. zmianie firmy spółki zależnej Emitenta, tj. ECA Szkolenia Sp. z o.o. Nowa firma (nazwa) to UHY ECA Szkolenia Sp. z o.o. Udział Emitenta jako wspólnika w ww. spółce nie uległ zmianie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.