International Poland

Zmiana firmy komplementariusza w spółce zależnej

EBI 15/2016

Opublikowano: 11:16 26/02/2016

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym wiadomości o dokonanej w dniu 25.02.2016 r. zmianie firmy komplementariusza spółki zależnej Emitenta, tj. ECA Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej również: „Spółka zależna”). Dotychczasowa firma komplementariusza: ECA Podatki Sp. z o.o. brzmi aktualnie: UHY ECA Podatki Sp. z o.o. Udział Emitenta jako komandytariusza w majątku Spółki zależnej nie uległ zmianie.

Kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie zmiany firmy spółki zależnej na UHY ECA Podatki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.