International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu sprawozdań finansowych TelForceOne S.A.

EBI 43/2016

Opublikowano: 12:30 17/06/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA, do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TelForceOne za 2016 rok. Podmiot ten korzystał z usług audytorskich spółki zależnej Emitenta przy przeglądach i badaniach sprawozdań finansowych za rok 2014 i 2015.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż TelForceOne S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.