International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A.

EBI 37/2016

Opublikowano: 10:35 30/05/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A. z siedzibą w Chojnicach spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA, do przeprowadzenia przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A. za I półrocze 2016 r. jak również badania jednostkowego sprawozdania finansowego ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A. rok obrotowy 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka ZBM “ZREMB-CHOJNICE” S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.