International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych “IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

EBI 32/2016

Opublikowano: 17:00 18/05/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę “IZOLACJA – JAROCIN” S.A. z siedzibą w Jarocinie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA, do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego ww. podmiotu za rok obrotowy 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka “IZOLACJA – JAROCIN” S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.