International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Impera Capital S.A.

ESPI 9/2016

Opublikowano: 14:29 08/07/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA, do przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Impera Capital S.A. za I półrocze 2016 i 2017 roku oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Impera Capital S.A. za rok 2016 i 2017.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Impera Capital S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.