International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych CSY S.A.

ESPI 18/2016

Opublikowano: 09:06 16/12/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez CSY S.A. z siedzibą w Iławie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż CSY S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na New Connect, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.