International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Artifex Mundi S.A.

ESPI 15/2016

Opublikowano: 16:04 23/11/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do zbadania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Artifex Mundi S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.