International Poland

Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

EBI 21/2016

Opublikowano: 10:48 31/03/2016

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. (dalej: “ZPC Otmuchów S.A.”) z siedzibą w Otmuchowie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECA, do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ww. podmiotu za I półrocze roku obrotowego 2016 i za rok 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka ZPC Otmuchów S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.