International Poland

Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S.A.

EBI 24/2016

Opublikowano: 11:15 08/04/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA, do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ww. podmiotu za I półrocze roku obrotowego 2016 i za rok 2016.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka Pozbud T&R S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.