International Poland

Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego MedApp S.A.

EBI 12/2016

Opublikowano: 15:36 16/02/2016

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę MedApp S.A. z siedzibą w Warszawie spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECA, do dokonania badania sprawozdania finansowego MedApp S.A. za 2015 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka MedApp S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na NewConnect, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.