International Poland

Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych AC S.A.

EBI 17/2016

Opublikowano: 13:44 10/03/2016

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę AC S.A. z siedzibą w Białymstoku spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej: ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECA, do dokonania przeglądu i badania jednostkowego oraz skonsolidowanego (w przypadku gdy AC S.A. będzie zobowiązane do jego sporządzenia) sprawozdania finansowego AC S.A. za 2016 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka AC S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.