International Poland

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

EBI 47/2016

Opublikowano: 13:04 29/06/2016

Zarząd UHY ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwałą nr 10/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2015 r., postanowiło przeznaczyć kwotę 207.501,04 zł, tj. 4 grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto Spółki osiągniętego w 2015 roku.

W uchwale wskazano, że dzień dywidendy ustalono na dzień 18 sierpnia 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 01 września 2016 roku. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 5.187.526 sztuk.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 i § 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.