International Poland

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu

EBI 7/2016

Opublikowano: 16:45 02/02/2016

Zarząd Spółki ECA S.A. (dalej: “Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA S.A. uchwałą nr 5/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.

Celem uchwalenia tekstu jest zarejestrowanie w Sądzie Rejestrowym zmiany nazwy Spółki zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ECA S.A. nr 5/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.

Treść uchwał oraz zmian w Statucie zostały opublikowane raportem bieżącym nr 3/2016.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

UHY_ECA_statut_tekst_jednolity