International Poland

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

EBI 31/2016

Opublikowano: 13:36 12/05/2016

Zarząd Spółki UHY ECA S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

UHY_ECA_raport_okresowy_I_kwartal_2016