International Poland

Raport miesięczny za marzec 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 26/2016

Opublikowano: 08:15 25/04/2016

Zarząd UHY ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za marzec 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 marca 2016 r.:

W systemie EBI:

21/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

20/2016 Raport miesięczny za luty 2016 r. wraz z danymi finansowymi

19/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego BLACK PEARL S.A.

18/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego 01CYBERATON S.A.

17/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych AC S.A.

W systemie ESPI:

Brak raportów.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów okresowych, raport okresowy za I kwartał 2016 r. ukaże się w dniu 12.05. br. Na dzień 10.05. br. Emitent zaplanował publikację jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015.

5) Wynik finansowy za marzec 2016 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA w marcu br. wypracowała 1,15 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 271 tys. zł. Zysk netto w marcu wyniósł 223 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 1,26 mln zł, osiągając przy tym 450 tys. zł zysku ze sprzedaży. Zysk netto wynosił 411 tys. zł. Narastająco na koniec marca 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 2,4 mln zł, a zysk netto 352 tys. zł. Oznacza to spadek wyniku finansowego netto o blisko 194 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych. Tendencja ta widoczna jest w zaprezentowanych danych. Trwa okres pozyskiwania klientów na badania sprawozdań finansowych, Emitent na bieżąco informuje o pozyskaniu istotnych zleceń.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.