International Poland

Raport miesięczny za kwiecień 2016 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 34/2016

Opublikowano: 10:34 25/05/2016

Zarząd UHY ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2016 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

18 kwietnia 2016 r. w Rzeczpospolitej ukazały się wyniki prestiżowego Rankingu Najlepszych Firm Audytorskich. Grupa UHY ECA zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce, plasując się na 7. miejscu ww. rankingu. To awans o jedno miejsce w porównaniu do poprzedniego roku, w którym Grupa UHY ECA uplasowała się na 8. pozycji. Grupa UHY ECA pozostaje również w pierwszej dziesiątce w Rankingu Najlepszych Audytorów Spółek Giełdowych, zajmując 8. lokatę (pozycja bez zmian w porównaniu do roku ubiegłego).

Jak wynika z ww. rankingów, Grupa Kapitałowa UHY ECA plasuje się w czołówce firm świadczących usługi audytorskie i podatkowe w Polsce. W ocenie Emitenta fakt ten stanowi potwierdzenie słuszności obranej przez Grupę Kapitałową UHY ECA strategii rozwoju.

Poza tym w opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 30 kwietnia 2016 r.:

W systemie EBI:

26/2016 Raport miesięczny za marzec 2016 r. wraz z danymi finansowymi

25/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

24/2016 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S.A.

23/2016 Zmiana firmy Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu

22/2016 Zmiana firmy w spółce zależnej

W systemie ESPI:

Brak raportów.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów okresowych, w dniu 10.05. br. Emitent opublikował jednostkowy i skonsolidowany raportu roczny za rok 2015. Raport okresowy za I kwartał 2016 r. ukazał się w dniu 12.05. br.

5) Wynik finansowy za kwiecień 2016 r.

Grupa kapitałowa UHY ECA w kwietniu br. wypracowała 1,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym zysk ze sprzedaży na poziomie 390 tys. zł. Zysk netto w kwietniu wyniósł 415 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 1 mln zł, osiągając przy tym 179 tys. zł zysku ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 183 tys. zł. Narastająco na koniec kwietnia 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 3,52 mln zł, a zysk netto 767 tys. zł. Oznacza to wzrost wyniku finansowego netto o blisko 38 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych. 

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.