International Poland

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

EBI 48/2016

Opublikowano: 13:08 29/06/2016

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej, trzyletniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

1. Pani Agnieszka Rembiesa,

2. Pani Barbara Jędrzejek,

3. Pani Dagna Szostak,

4. Pan Robert Samek,

5. Pan Jarosław Lenartowski.

W załączeniu informacje o powołanych Członkach, zgodnie z obowiązującymi wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RN_-_zalacznik