International Poland

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

EBI 1/2016

Opublikowano: 14:35 04/01/2016

Zarząd ECA S.A. (“Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 11 lutego 2016 roku;

– raport okresowy roczny za 2015 r. – 10 maja 2016 roku;

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2016 r. – 12 maja 2016 roku;

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 r. – 11 sierpnia 2016 roku;

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 r. – 10 listopada 2016 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”