International Poland

Outsourcing

UHY ECA oferuje swoim klientom kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową. Głównym atutem takie rozwiązania jest optymalizacja kosztów wynikających z konieczności posiadania wewnętrznej księgowości. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia nadzoru nad personelem księgowym naszych klientów, przejmując w ten sposób odpowiedzialność zgodną z zakresem funkcji Głównego Księgowego firmy. Świadczymy również w pełnym zakresie usługi kadrowo – płacowe oraz doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.

W ramach naszej działalności korzystamy z pomocy biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie.

Naszymi klientami są firmy rozliczające się na zasadach pełnej księgowości oraz uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa.

W zakres świadczonych przez nas usług księgowych wchodzą przede wszystkim:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz MSR/MSSF,
 • prowadzenie rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, list płac, umów zleceń, umów o dzieło i umów o pracę,
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami kontroli państwowej,
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • przejęcie funkcji Głównego Księgowego,
 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych,
 • Controlling.