International Poland

Barbara Jędrzejek

Managing Partner Non Audit Services
Dyrektor finansowy
Biegły rewident (nr: 11089), ACCA

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada dyplom Biegłego Rewidenta oraz jest członkiem ACCA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z polskim prawem bilansowym, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jak również zgodnie z niemieckim prawem bilansowym.

Doświadczenie audytorskie zdobywała w międzynarodowych kancelariach audytorskich, w tym w jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”. W strukturach finansowo-księgowych międzynawowego koncernu była odpowiedzialna za świadczenie usług księgowych dla klientów wewnętrznych oraz wdrażanie projektów usprawniających procesy.