International Poland

Raporty 2018

ESPI 35/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdania finansowego EDISON S.A.

ESPI 34/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdania finansowego MEDAPP S.A.

29/2018 Raport miesięczny za listopad 2018 r. wraz z danymi finansowymi

28/2018 Raport miesięczny za październik 2018 r. wraz z danymi finansowymi

27/2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 r.

26/2018 Raport miesięczny za wrzesień 2018 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 33/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Euro – Tax.pl S.A.

ESPI 32/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Komputronik S.A.

25/2018 Raport miesięczny za sierpień 2018 r. wraz z danymi finansowymi

24/2018 Raport miesięczny za lipiec 2018 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 31/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Artifex Mundi S.A.

23/2018 Raport okresowy za II kwartał 2018r. 

ESPI 30/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych ESOTIQ & HENDERSON S.A.

ESPI 29/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdania finansowego ALTA S.A.

ESPI 28/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Wittchen S.A.

22/2018 Raport miesięczny za czerwiec 2018 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 27/2018 Informacja w przedmiocie umowy spółki z grupy firm UHY ECA dotyczącej przeglądu i badania sprawozdań finansowych INC S.A.

ESPI 26/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych Solar Company S.A.

21/2018 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UHY ECA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

20/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UHY ECA S.A. w dniu 28.06.2018 r.

ESPI 24/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych PROTEKTOR S.A.

19/2018 Raport miesięczny za maj 2018 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 22/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych Voxel S.A.

ESPI 21/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu raportów półrocznych oraz badania sprawozdań finansowych PBS Finanse S.A.

ESPI 20/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.

18/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2018 r.

17/2018 Raport miesięczny za kwiecień 2018 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 19/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Lena Lighting S.A.

16/2018 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017

15/2018 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2017

14/2018 Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

ESPI 18/2018 Informacja w przedmiocie umowy spółki z grupy firm UHY ECA dotyczącej przeglądu i badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S. A.

13/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

ESPI 17/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S. A.

ESPI 16/2018 Informacja w przedmiocie umowy spółki z grupy firm UHY ECA dotyczącej przeglądu i badania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Odszkodowań S. A.

12/2018 Raport miesięczny za marzec 2018 r. wraz z danymi finansowymi

11/2018 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

ESPI 15/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych APLISENS S. A.

ESPI 14/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych KPPD – Szczecinek S. A.

ESPI 13/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Vivid Games S. A.

10/2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

9/2018 Raport miesięczny za luty 2018 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 12/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych PiLab S. A.

ESPI 11/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych AC S. A. 

ESPI 10/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdania finansowego NAVIMOR – INVEST S. A. w restrukturyzacji

ESPI 9/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych CUBE.ITG S. A. w restrukturyzacji

8/2018 Raport miesięczny za styczeń 2018 r. wraz z danymi finansowymi

7/2018 Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

6/2018 Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

ESPI 8/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych CSY S. A.

5/2018 Korekta raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. – Raport miesięczny za grudzień 2017 r. wraz z danymi finansowymi 

ESPI 7/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdania finansowego B2BPartner S. A.

ESPI 6/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Vistal Gdynia S. A. w restrukturyzacji

ESPI 5/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych EFIX Dom Maklerski S. A.

4/2018 Raport miesięczny za grudzień 2017 r. wraz z danymi finansowymi

3/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UHY ECA S. A. w dniu 18.01.2018 r.

1/2018 Zbycie przedsiębiorstwa wchodzącego w skład grupy kapitałowej UHY ECA

ESPI 2/2018 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

ESPI 1/2018 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza