International Poland

Raporty 2015

65/2015 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

64/2015 Raport miesięczny za listopad wraz z danymi finansowymi

63/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego RSY S.A.

62/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego CSY S.A.

61/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych TelForceOne S.A.

60/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 8 stycznia 2016 r.

59/2015 Raport miesięczny za październik 2015 r. wraz z danymi finansowymi

58/2015 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

57/2015 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2015 r.

56/2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

55/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Kancelaria Medius S.A.

54/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Tamex Obiekty Sportowe S.A.

53/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych AB S.A.

52/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Hetan Technologies S.A.

51/2015 Raport miesięczny za wrzesień 2015 r. wraz z danymi finansowymi

50/2015 Raport miesięczny za sierpień 2015 r. wraz z danymi finansowymi

49/2015 Korekta raportu 48/2015 -Skreślenie z listy Autoryzowanych Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

48/2015 Skreślenie z listy Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect

47/2015 Raport miesięczny za lipiec wraz z danymi finansowymi

46/2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

45/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych INC S.A.

44/2015 Raport miesięczny za czerwiec wraz z danymi finansowymi

43/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań ZPUE S.A.

42/2015 Powołanie Zarządu nowej kadencji

41/2015 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

40/2015 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA S.A. w dniu 30.06.2015

39/2015 Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu

38/2015 Raport miesięczny za maj wraz z danymi finansowymi

37/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

36/2015 Wybór spółki grupy firm ECA do badania sprawozdań ALTA S.A.

35/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu sprawozdań finansowych TelForceOne S.A.

34/2015 Korekta raportu 33/2015 – Zmiana porządku obrad

33/2015 Zmiana porządku obrad

32/2015  Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych KERDOS Group S.A.

31/2015 Wniosek Akcjonariusza o umieszczeniu sprawy w porządku obrad

30/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30.06.2015 r.

29/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych RADPOL S.A.

28/2015 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

27/2015 Uchwała Rady Nadzorczej w celu ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A.

26/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych IQ Partners S.A.

25/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Emperia Holding S.A.

24/2015 Raport miesięczny za kwiecień 2015 wraz z danymi finansowymi

23/2015 Raport okresowy za I kwartał 2015

22/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S.A.

21/2015 Informacja

20/2015 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014

19/2015 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2014

18/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Spółki “IZOLACJA – JAROCIN” S.A.

17/2015 Raport miesięczny za marzec 2015 wraz z danymi finansowymi

16/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

15/2015 Zmiana firmy w spółce zależnej

14/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

13/2015 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

12/2015 Raport miesięczny za luty 2015 wraz z danymi finansowymi

11/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.

10/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania i przeglądu sprawozdań finansowych AC S.A.

9/2015 Treść uchwał podjętych na NWZA ECA S.A. w dn. 26.02.2015 r.

8/2015 Raport miesięczny za styczeń 2015 wraz z danymi finansowymi

7/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Sonel S.A.

6/2015 Raport okresowy za IV kwartalny 2014 r.

5/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

4/2015 Raport miesięczny za grudzień 2014 wraz z danymi finansowymi

3/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego GANT DEVELOPMENT S.A.

2/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych TelForceOne S.A.

1/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku