International Poland

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

EBI 5/2020

Opublikowano: 2020-05-20 14:03:35

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego z dnia 22 maja 2020 r. na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego wynika przede wszystkim z rozwoju sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce i wydłużaniem się wszelkich procesów biznesowych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.