International Poland

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA

ESPI/3/2020

Opublikowano:  10:00 2020-09-01

Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy, uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31.08.2020 r., którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Reprezentowanych było 3 257 015 akcji Emitenta (62,78% kapitału zakładowego) z 5 187 526 akcji ogółem.

  1. RS Holding Sp. z o. o.:

– liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1 857 550,

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1 857 550,

– udział głosów na tym WZA: 57,03%,

– udział w ogólnej liczbie głosów: 35,81%.

 

  1. Piotr Woźniak:

– liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 594 265,

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 594 265,

– udział głosów na tym WZA: 18,25%,

– udział w ogólnej liczbie głosów: 11,46%.

 

  1. ABS INVESTMENT S.A.:

– liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 805 200,

– liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 805 200,

– udział głosów na tym WZA: 24,72%,

– udział w ogólnej liczbie głosów: 15,52%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.