International Poland

Raport Okresowy za III kwartał 2020

EBI 12/2020

Opublikowano: 2020-11-13 15:57:24

Zarząd UHY ECA SA z siedzibą w Krakowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

UHY ECA_raport okresowy_III kwartał 2020