International Poland

Raport okresowy za II kwartał 2020 r.

EBI 9/2020

Opublikowano:  2020-08-12 16:48:43

Zarząd Spółki UHY ECA S. A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

UHY ECA SA_raport okresowy_II kwartał 2020r.