International Poland

Raport okresowy za I kwartał 2020r.

4/2020

Opublikowano: 2020-05-11 17:03:10

Zarząd Spółki UHY ECA S. A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

UHY ECA SA_raport okresowy_I kwartał 2020r