International Poland

Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019

EBI/6/2020

Opublikowano: 2020-06-30 15:44:26

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 5/2020 z dnia 20 maja 2020 r., Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu jednostkowy raport UHY ECA S.A. za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe UHY ECA S.A. za rok 2019

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 rok

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019