International Poland

Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

EBI 1/2020

Opublikowano: 15:44:28 14/01/2020

Zarząd spółki UHY ECA SA z siedzibą w Warszawie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – w dniu 14.02.2020 roku,
  • raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 11.05.2020 roku,
  • raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – w dniu 12.08.2020 roku,
  • raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 13.11.2020 roku,

Raport roczny za 2019 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.05.2020 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.