International Poland

Raporty 2013

Raporty 2013


141/2013 Nabycie akcji własnych

140/2013 Zawarcie porozumienia

139/2013 Raport miesieczny za listopad z danymi finansowymi

138/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego De Molen S.A.

137/2013 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ECA S.A. w dniu 19.12.2013 r.

136/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych ONICO S.A.

135/2013 Zmiana porządku obrad NWZA

134/2013 Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

133/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdana finansowego TABLEO S.A.

132/2013 Raport miesięczny za październik br. wraz z danymi finansowymi

131/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych AB S.A.

130/2013 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

129/2013 Korekta raportu okresowego za III kwartał

128/2013 Raport okresowy za III kwartał 2013

127/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdana finansowego CSY S.A.

126/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdana finansowego COLEOS S.A.

125/2013 Raport miesięczny za wrzesień wraz z danymi finansowymi

124/2013 Nabycie akcji własnych

123/2013 Nabycie akcji własnych

122/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdana finansowego IZOLACJA – JAROCIN S.A.

121/2013 Nabycie akcji własnych

120/2013 Nabycie akcji własnych

119/2013 Nabycie akcji własnych

118/2013 Nabycie akcji własnych

117/2013 Nabycie akcji własnych

116/2013 Nabycie akcji własnych

115/2013 Nabycie akcji własnych

114/2013 Nabycie akcji własnych

113/2013 Zmiana firmy w spółce zależnej

112/2013 Nabycie akcji własnych

111/2103 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego MakoLab S.A.

110/2013 Nabycie akcji własnych

109/2013 Nabycie akcji własnych

108/2013 Nabycie akcji własnych

107/2013 Raport miesięczny za sierpień br. wraz z danymi finansowymi

106/2013 Zmiana firmy w spółce zależnej

105/2013 Zmiana firmy w spółce zależnej

104/2013 Nabycie akcji własnych

103/2013 Zmiana skrótu pod którym będą notowane akcje Emitenta

102/2013 Nabycie akcji własnych

101/2013 Umowy w zakresie świadczenia usług autoryzowanego doradcy

100/2013 Nabycie akcji własnych

99/2013 Raport miesięczny za lipiec br. wraz z danymi finansowymi

98/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych PBO Anioła S.A.

97/2013 Nabycie akcji własnych

96/2013 Nabycie akcji własnych

95/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zastal S.A.

94/2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

93/2013 Raport miesięczny za czerwiec br. wraz z danymi finansowymi

92/2013 Zmiana firmy Spółki i ustalenie tekstu jednolitego Statutu

91/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Cash Flow S. A.

90/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Impera Capital S.A.

89/2013 Nabycie akcji własnych

88/2013 Uchwała KDPW – warunkowa rejestracja akcji serii A

87/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań finansowych RADPOL SA

86/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań INVESTcon GROUP S.A.

85/2013 Odpowiedzi udzielone akcjonariuszom w trybie art. 428 ksh

84/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań finansowych Budopol-Wrocław S.A.

83/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania kolejnych sprawozdań finansowych Pozbud T & R S.A.

82/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań finansowych Emperia Holding S.A.

81/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań finansowych ZPUE SA

80/2013 Raport miesięczny za maj br. wraz z danymi finansowymi

79/2013 Wybór spółki z Grupy do badania GANT DEVELOPMENT

78/2013 Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

77/2013 Treść uchwał podjętych na ZWZA w dn. 20.06.2013 r.

76/2013 Nabycie akcji własnych

75/2013 Nabycie akcji własnych

74/2013 Nabycie akcji własnych

73/2013 Nabycie akcji własnych

72/2013 Nabycie akcji własnych

71/2013 Nabycie akcji własnych

70/2013 Nabycie akcji własnych

69/2013 Zmiana porządku obrad

68/2013 Wnioski akcjonariuszy o umieszczenie spraw w porządku obrad

67/2013 Nabycie akcji własnych

66/2013 Nabycie akcji własnych

65/2013 Raport miesięczny za kwiecień br. wraz z danymi finansowymi

64/2013 Zwołanie ZWZA na dzień 20.06.2013 r.

63/2013 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012

62/2013 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2012

61/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań finansowych Pozbud T & R S.A.

60/2013 Raport okresowy za I kwartał 2013

59/2013 Informacja

58/2013 Raport miesięczny za marzec wraz z danym finansowymi

57/2013  Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań finansowych SONEL SA

56/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

55/2013 Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 18.04.2013 r.

54/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do badania sprawozdań finansowych ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA

53/2013 Informacja

52/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A.

51/2013 Zmiany w porządku obrad NWZA

50/2013 Zgłoszenie wniosku o zmiany w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

49/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ATON-HT S.A.

48/2013 Zmiana firmy w spółce zależnej

47/2013 Raport miesięczny za luty br. wraz z danymi finansowymi

46/2013 Zwołanie NWZA na 18.04.2013 r.

45/2013 Informacja

44/2013 Nabycie akcji własnych

43/2013 Uchwała w sprawie unieważnienia dokumentów akcji i wystawienia nowych odcinków zbiorowych

42/2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

41/2013 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

40/2013 Nabycie akcji własnych

39/2013 Nabycie akcji własnych

38/2013 Nabycie akcji własnych

37/2013 Nabycie akcji własnych

36/2013 Nabycie akcji własnych

35/2013 Nabycie akcji własnych

34/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Wikana S.A.

33/2013 Nabycie akcji własnych

32/2013 Rozwiązanie umowy w zakresie wypowiedzenia zakazu konkurencji

31/2013 Raport miesięczny za styczeń br. wraz z danymi finansowymi

30/2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

29/2013 Rozwiązanie umowy w zakresie zakazu konkurencji

28/2013 Zawarcie umów na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

27/2013 Zmiana adresu Emitenta

26/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 roku

25/2013 Nabycie akcji własnych

24/2013 Nabycie akcji własnych

23/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

22/2013 Nabycie akcji własnych

21/2013 Raport miesięczny za grudzień 2012 r. wraz z danymi finansowymi

20/2013 Nabycie akcji własnych

19/2013 Nabycie akcji własnych

18/2013 Nabycie akcji własnych

17/2013 Nabycie akcji własnych

16/2013 Nabycie akcji własnych

15/2013 Nabycie akcji własnych

14/2013 Nabycie akcji własnych

13/2013 Nabycie akcji własnych

12/2013 Nabycie akcji własnych

11/2013 Nabycie akcji własnych

10/2013 Wybór spółki z grupy firm ECA AUXILIUM do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego PBO Anioła

9/2013 Zaktualizowany Regulamin programu nabywania akcji własnych

8/2013 Nabycie akcji własnych

7/2013 Nabycie akcji własnych

6/2013 Nabycie akcji własnych

5/2013 Nabycie akcji własnych

4/2013 Nabycie akcji własnych

3/2013 Zakończenie umowy

2/2013 Nabycie akcji własnych

1/2013 Nabycie akcji własnych