International Poland

Raporty 2009

Raporty 2009


59/2009 Raport miesięczny za miesiąc listopada 2009 roku.

58/2009 Sprzedaż obligacji

57/2009 Rozpoczęcie działalności oddziału Auxilium w Bielsku Białej.

56/2009 Formalne rozpoczęcie działalności przez podmiot Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa.

55/2009 Audyt Spółki z rynku kapitałowego.

54/2009 Zmiana adresu oddziału w Gdyni

53/2009 Audyt Spółki z rynku kapitałowego.

52/2009 Wypłata dywidendy

51/2009 Przeksięgowanie akcji V NFI Victoria S.A. na rachunek Auxilium S.A.

50/2009 raport nr 50 znajduje się w zakładce raporty okresowe

49/2009 Raport miesięczny za miesiąc październik 2009 roku.

48/2009 Korekta raportu nr 40/2009 z dnia 21.10.2009r. Istotne informacje – dywidenda

47/2009 Audyt Spółki z rynku kapitałowego.

46/2009 Raport i opinie z badania sprawozdania finansowego Auxilium za okres 8 miesięcy 2009r.

45/2009 Podpisanie znaczącej umowy

44/2009 Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa.

43/2009 Istotna informacja o wygranym przetargu na audyt w NFZ.

42/2009 Korekta raportu 41 wyniki III kwartał -plik z wynikami

41/2009 Wyniki Auxilium III kwartał 2009 roku.

40/2009 Istotne informacje – dywidenda

39/2009 Oddział Auxilium w Bielsku Białej

38/2009 Zawarcie umowy zamiany akcji i udziałów

37/2009 Istotna informacja dla akcjonariuszy.

36/2009 Wpis na listę Autoryzowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu na CATALYST.

35/2009 Informacja

34/2009 Raport miesięczny za miesiąc sierpień 2009 roku

33/2009 Podpisanie 34 umów partnerskich

32/2009 Zawarcie umowy Autoryzowanego Doradcy

31/2009 Raport miesięczny za miesiąc lipiec 2009 roku

30/2009 Raport półroczny dostępny w zakładce RAPORTY OKRESOWE

29/2009 Wybór Auxilium S.A. do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapit

28/2009 Wyniki Auxilium za czerwiec oraz II kwartał 2009 roku.

27/2009 Zmiana nazwy Emitenta

26/2009 Zmiana Statutu

25/2009 Informacja dotycząca udziałów w BBC.

24/2009 Wybór Auxilium S.A. do badania sprawozdania finansowego Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A.

23/2009 Raport miesięczny za miesiąc maj 2009 roku.

22/2009 Wybór Auxilium S.A. do przeglądu sprawozdania finansowego Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A.

21/2009 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w dniu 9 czerwca 2009 roku.

20/2009 Zawarcie umowy z firmą OBLIGO Sp. z o.o.

19/2009 Wejście w życie Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

18/2009 Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auxilium S.A. w dniu 9 czerwca 2009 r.

17/2009 Wybór Auxilium S.A. do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Intersport Polska S.A

16/2009 Raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2009 roku.

15/2009 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S. A.

14/2009 Audyt Spółki z rynku kapitałowego.

13/2009 Wyniki za I kwartał 2009 roku.

12/2009 Zakup udziałów

11/2009 Raport roczny dostępny w zakładce RAPORTY OKRESOWE

10/2009 Raport miesięczny za miesiąc luty 2009 roku.

9/2009 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

8/2009 Podpisanie listu intencyjnego

7/2009 Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2009 roku.

6/2009 Audyt Spółki z rynku kapitałowego.

5/2009 Wyniki za cztery kwartały 2008 roku

4/2009 Harmonogram przekazywania informacji finansowych.

3/2009 Przestrzeganie zasad Ładu Korporacyjnego

2/2009 Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

1/2009 Zakup obligacji