International Poland

Raporty 2008

Raporty 2008


55/2008 Podpisanie znaczącej umowy

54/2008 Podpisanie umowy ze spółką z rynku kapitałowego.

53/2008 Wybór Auxilium S.A. do badania sprawozdania finansowego INTERSPORT Polska S.A. i FON S.A. za rok 2008.

52/2008 Umowa franczyzowa.

51/2008 Podpisanie znaczącej umowy.

50/2008 Wybór Auxilium S.A. do badania Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

49/2008 Zawarcie kolejnych umów partnerskich

48/2008 Wybór Auxilium S.A. do badania sprawozdania finansowego Grupy Pactor-Potempa Inkasso S.A.

47/2008 Zawarcie umowy z firmą konsultingową

46/2008 Wybór Auxilium S.A. do badania 46 samodzielnych publicznych ZOZ, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie.

45/2008 Wyniki Auxilium za III kwartały 2008 roku.

44/2008 Rozszerzenie publikowania danych kwartalnych

43/2008 Korekta raportu nr 42/2008 zawarcie znaczącej umowy

42/2008 Zawarcie znaczącej umowy

41/2008 Zawarcie umowy z firmą consultingową

40/2008 Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

39/2008 Wybór Auxilium S.A. do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Intersport Polska S.A.

38/2008 Wybór Auxilium S.A. do badania ZZN WAM Sp. z o.o.

37/2008 Wyniki Auxilium S.A. za I półrocze 2008 roku.

36/2008 Wyniki Auxilium za II kwartał 2008 roku.

35/2008 Wybór Auxilium S.A. do przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. oraz Grupy Kapitałowej TelForceOne.

34/2008 Zmiana Statutu

33/2008 Wybór Auxilium S.A. do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego FON S.A.

32/2008 Wybór Auxilium S.A. do przeglądu sprawozdania finansowego Zakładów Dziewiarskich MEWA S.A.

31/2008 Komunikat dotyczący Dobrych Praktyk

30/2008 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA na dzień 10.06.2008r.

29/2008 Nabycie akcji Auxilium S.A. przez Prezes Zarządu

28/2008 Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej

27/2008 Zmiana statutu

26/2008 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Auxilium Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. w dniu 10 czerwca 2008 roku.

25/2008 Zawarcie umowy Autoryzowanego Doradcy

24/2008 Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. i S.A. w dniu 10 czerwca 2008 r.

23/2008 Zawarcie umowy z firmą szkoleniową

22/2008 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S. A.

21/2008 Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej

20/2008 Wyniki Auxilium za I kwartał 2008 roku.

19/2008 Zawarcie umowy Autoryzowanego Doradcy

18/2008 Raport roczny Auxilium S.A. za 2007 rok

17/2008 Budowa sieci franczyzowej

16/2008 Wpis do KRS oddziałów Auxilium

15/2008 Informacja o wyborze biegłego rewidenta

14/2008 Wstępne wyniki finansowe Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. za 2007 rok

13/2008 Zakup obligacji

12/2008 Podpisanie umowy o nabyciu udziałów w firmie archiwizacyjnej

11/2008 Podpisanie umowy o nabyciu udziałów w kancelarii rachunkowej

10/2008 Utworzenie oddziałów

9/2008 Nabycie udziałów w kancelarii rachunkowej

8/2008 Nabycie udziałów w firmie archiwizacyjnej

7/2008 Zakup obligacji

6/2008 Wyniki za cztery kwartały 2007 roku

5/2008 Nabycie znacznego pakietu akcji

4/2008 Lista informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku /EBI/

3/2008 Zmniejszenie udziału w kapitale Spółki.

2/2008 Zobowiązanie do przekazywania kwartalnych informacji finansowych

1/2008 Informacja o stosowaniu zasad “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przez Auxilium Kancelarie Biegłych Rewidentów S.A.