International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

ESPI 6/2018

Opublikowano: 17:58 31/01/2018

Zarząd UHY ECA S. A. (dalej również: „Emitent”) informuje o wyborze przez Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji (dalej również: „Spółka”) z siedzibą w Gdyni spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do przeprowadzenia:

a) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. według MSR/MSSF;

b) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. według MSR/MSSF;

c) przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;

d) przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30.06.2018 r. według MSR/MSSF;

e) badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF;

f) badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. według MSR/MSSF.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

 Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.