International Poland

Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Komputronik S.A.

ESPI 32/2018

Opublikowano: 28.09.2018 r.

Zarząd UHY ECA S. A. (dalej również: „Emitent”) informuje o wyborze przez Komputronik S.A. (dalej również: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej UHY ECA do przeprowadzenia badania sprawozdania jednostkowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. jak również dokonania przeglądu sprawozdania jednostkowego Spółki za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż Komputronik S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie tego klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.