International Poland

Raport okresowy za I kwartał 2018 r.

EBI 14/2018

Opublikowano: 14:50 10/05/2018

Zarząd Spółki UHY ECA S. A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

UHY_ECA_SA_raport_okresowy_I_kwartal_2018