International Poland

Raporty 2018

9/2018 Raport miesięczny za luty 2018 r. wraz z danymi finansowymi

ESPI 12/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych PiLab S. A.

ESPI 11/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych AC S. A. 

ESPI 10/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdania finansowego NAVIMOR – INVEST S. A. w restrukturyzacji

ESPI 9/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych CUBE.ITG S. A. w restrukturyzacji

8/2018 Raport miesięczny za styczeń 2018 r. wraz z danymi finansowymi

7/2018 Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki

6/2018 Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

ESPI 8/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do badania sprawozdań finansowych CSY S. A.

5/2018 Korekta raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. – Raport miesięczny za grudzień 2017 r. wraz z danymi finansowymi 

ESPI 7/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdania finansowego B2BPartner S. A.

ESPI 6/2018 Wybór spółki z grupy firm UHY ECA do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Vistal Gdynia S. A. w restrukturyzacji

ESPI 5/2018 Podpisanie umowy przez spółkę z grupy firm UHY ECA dotyczącej badania sprawozdań finansowych EFIX Dom Maklerski S. A.

4/2018 Raport miesięczny za grudzień 2017 r. wraz z danymi finansowymi

3/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

2/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu UHY ECA S. A. w dniu 18.01.2018 r.

1/2018 Zbycie przedsiębiorstwa wchodzącego w skład grupy kapitałowej UHY ECA

ESPI 2/2018 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza

ESPI 1/2018 Zmiana stanu posiadania akcjonariusza