International Poland

Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za październik 2015 r. wraz z danymi finansowymi

EBI 59/2015

Opublikowano: 14:11 25/11/2015

Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny za październik 2015 r. wraz z danymi finansowymi:

1) Informacje ogólne – tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym

W opinii Emitenta nie wystąpiły istotne wydarzenia w otoczeniu rynkowym Spółki, o których Emitent miałby wiedzę, a które mogłyby mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników Emitenta.

2) Realizacja celów emisji.

W okresie objętym raportem cele emisyjne Spółki były realizowane na bieżąco.

3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 października 2015 r.:

W systemie EBI:

52/2015 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Hetan Technologies S.A.

51/2015 Raport miesięczny za wrzesień 2015r. wraz z danymi finansowymi

W systemie ESPI:

Brak raportów.

4) Kalendarz inwestora

Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikacji raportów w 2015 r., raport okresowy za III kwartał br. został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12.11.2015 r.

5) Wynik finansowy za październik 2015 r.

Grupa kapitałowa ECA w październiku br. wypracowała 314,9 tys. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym stratę ze sprzedaży na poziomie 328,4 tys. zł. Strata netto w październiku wyniosła 304,8 tys. zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody wynosiły 357,9 tys. zł, osiągając przy tym 331,7 tys. zł straty ze sprzedaży. Strata netto wynosiła 321,4 tys. zł. Narastająco na koniec października 2015 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 7,6 mln zł, a zysk netto 611 tys. zł. Oznacza to wzrost o ponad 877 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego. Dane niezaudytowane. Główny udział w przychodach mają usługi audytorskie, Grupa największe przychody generuje w pierwszym i drugim kwartale, z uwagi na przypadające na ten okres zlecenia badań sprawozdań finansowych.

Emitent stale dąży do zwiększenia zyskowności poprzez kompleksową ofertę usług finansowych, intensyfikację działań sprzedażowych i minimalizację kosztów koniecznych.

Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.