International Poland

Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych TelForceOne S.A.

EBI 61/2015

Opublikowano: 14:37 11/12/2015

Zarząd ECA S.A. (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wyborze przez spółkę TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Krakowie, tj. spółki należącej do Grupy Kapitałowej ECA, do dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego TelForceOne S.A. za 2015 r.

Emitent przekazuje niniejszą informację, gdyż spółka TelForceOne S.A. to podmiot z rynku kapitałowego, notowany na GPW, a pozyskanie klienta na usługi rewizji finansowej stanowi realizację założeń rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.